Mar 5, 2010

و باراللها... فرزندان خود را صبر عطا کن


پدر مان وقتی که ما را پای این غضب می بیند: آن عبادت را ول کن دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگه
غضب: کامپیوتر
عبادت: اینترنت

مادر مان وقتی به سمت یخچال هجوم می بریم: با دهان آب نخورررررررررررررررررررر
دهان: لبه ی بطری آب


.فرزندان...قبل از والدین دار شدن، روانشناسی والدین را مطالعه ی کامل بفرمایید*

2 comments:

 1. نه آقا جان باید سنتی عمل کرد
  هیچ چیز جای توبیخ و تنبیه را نمی گیرد

  ReplyDelete
 2. ;) که اینطور
  زمانه عوض شده آخر جانم
  والدین هم والدین های قدیم

  ReplyDelete