Mar 10, 2010

... و تَزِ دلِ ما


ای خدای بی همتا اگر بودی خیلی بهتر بود، آن وقت می شد یه حالی ازت گرفت

Mar 8, 2010

اینطوری است


،جاه طلبی اگر در یک آدمی وجود داشت، باید فهمید که این داشته اش حد و مرز ندارد مگر آنکه دچار یک عارضه ی فیزیکی بشود
.و شاید به کل قطع روان

این یک سوال است


چی می شود که آدم دلش تنگ می شود؟؟

Mar 7, 2010

دوتا زیاد است، یکی بس است


تو برو چَرا. چرا عاقل کند کاری را برای آن که می گویند که عقل دارد
برو جانم
به ادامه ی مرگ ات بپرداز

Mar 6, 2010

بیا خشک کن


یکی از حقیقت های تلخ زندگی پذیرفتن این واقعیت است که حقیقت همیشه یک واقعیت غیرقابل انکار نیست. متوجه شدید؟
اجازه آقا بله آقا-
هــــــه راستی؟؟ می تونید یک مصداق بیارید؟!؟-
بله آقا مثلاً شما که بی سوادی بیش نیستی ولی با کت و شلوار و عینک خیلی باسواد هستی-
...-

Mar 5, 2010

و باراللها... فرزندان خود را صبر عطا کن


پدر مان وقتی که ما را پای این غضب می بیند: آن عبادت را ول کن دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگه
غضب: کامپیوتر
عبادت: اینترنت

مادر مان وقتی به سمت یخچال هجوم می بریم: با دهان آب نخورررررررررررررررررررر
دهان: لبه ی بطری آب


.فرزندان...قبل از والدین دار شدن، روانشناسی والدین را مطالعه ی کامل بفرمایید*

Mar 4, 2010

نمی تمرگی؟؟


نمی دانم چرا خواب در چشمِ ترَم نمی شکند-
!...-

Mar 3, 2010

می زنم بمیری ها


هیچ فحشی بدتر از آن نیست که به شما بگویند چقدر شبیه فلانی هستید و فلانی همان کسی باشد که شما از او متنفرید

Mar 2, 2010

مغزم چوچیده است


:خطاب به یاران هنوز دست نیافته به این مهم
خب زوده این حرف رو بزنم، ولی تجربه ی شخصیم می گه بلاگ نویسی آخر و عاقبت نداره
مم بعد بی آنکه دنبال عاقبت بگردید، بلاگ بنویسید

اُسکولیسم


ما را چه به دخالت در فروع و شروع لیکن از همان اوان کودکی، درکم نمی شد که یک رکعت با 4 رکعت فرقش چی چی است؟؟


مرغ، تخم مرغ و پدر سوخته


منشاء یک عبادت، نقص رضایت مندی معبود است یا تراوش بندگی از عابد و یا پدر سوختگی شخص ثالثی آن وسط مسَط ها
.نه بیشتر