Dec 23, 2010

توروخدا ...توروخدااا


لاو ایز فلان... لایف ایز بیسان و کوفتِ کاری
...بخداع از این اس ام اس ها یک بار دیگر بفرستی

Dec 18, 2010

شاید


از بی ادعاترین های ناس همانا همان هایی هستند نقش منفی های فیلم ها را بازی می کنند؛ مثلاً. نه؟

در جوابِ فدات شم چه می گویید؟


!الف: مرسی
...ب: نه خواهش می کنم نه
ج: چرا دروووغ می گی؟؟
.د: باشه
.ه: لازم نکرده
...و: هر طور مایلی
ز: خیلی ضرورت ندارد

Dec 5, 2010

Our musical land


بوق های قبل از بوقِ سگ و سگ های بعد ار بوقِ سگ و خروس ها بعد از سگ ها با ِتمی از بع ها و بع ها در زمینه، به رهبری دایناصور ها
!آم...، خوب است برو برای اجرا. بعدی :X

Dec 2, 2010

...بابا کمی تنظیم


حالا هواس مان از آلودگی هوا پَرت بشود یا از اعدام یا از فیزیک دان؟