Sep 16, 2012

است

فرقِ زیادی هست بینِ من نمی‌زارم و من اجازه نمی‌دم؛
لطفاً دقت کنید.