Jan 24, 2012

هم تحریم هم محروم هم محرم حریم خصوصی هم حرام خوبه والا


وقتی آدم بهانه‌های زیادی برای غُر زدن دارد نمی‌داند از کجا شروع کند اصلاً

Jan 22, 2012

یک جفت چشم نیازمندیم


یک آدم بی‌چشم و رو پیدا شده است این حوالی


پ.ن
.چشم نبود، چُماق