Feb 27, 2010

وقتی که زمان آخِر سُر خوردن ِاستاد


مثل یک نعوس مسخره ی کوچک دیگر...باید از سر گرفت همه ی زندگی را
مثل یک مکث مسخره ی کوچک دیگر
باید از سر گرفت همه ی مسخره گی را

الا همون؟؟


حالا حتماً الا همان آن؟؟!! هان؟

عجب زندگی بیخود شده است با فلسفه


بعضی ها نیم رخ شان چه قدر قشنگ است نسبت به رخ اشان. اصلاً منظوری مفهومی و درونی و فلسفی نداریم و دقیقاً منظورمان قیافه طرف بود


یکی او را بگیرد


امشب و دقیقاً همین امشب دچار یک نوع هنجارشکنی مغزی شدیم، برای همین تصمیم گرفتیم خیلی زر نزنیم

Feb 26, 2010

آنتی فود


یک روش جدید برای زنده ماندن پیدا کرده ام و آن غذا نخوردن است
...گاهی وقت ها هم این مدلی است دیگر

به قران


تلان چای؟-
نه-
برات بیارم؟-
نه-
چرا؟-
چون نه-

Feb 24, 2010

مرزهای باطل


خب گاهی اوقات واقع بینی، همان گریز از واقعیته خب

Feb 22, 2010

آاااااااااااااااااااااااااااااه قتل لازم


یعنی ِکی بشه یه دونه از این هارو بُکُشم؟؟
از این هایی که تا یه ِزری می زنی افتخاری یه خاطره ای برات میان

یَختَنقَ


... و خاک شهر را نمود

... رسماً بنمایید دهان را


مادر ما از موقعی که پارازیت افتاده روی آنتن ما، بدجور انقلابی شدهنه جداً


سلیقه ی مردم بد شده یا این سلیقه ای که به خوردِ مردم رفته این سری بده؟

اندر گذران ذهن


اگر گفتی شبیه کی است؟-
هــــــــه نکنه می خوای بگی شبیه فلانی است؟؟ نخیر اصلاً هم هیچ شباهتی ندارند+
!!!...-

Feb 21, 2010

بُرده ای؟


بعضی چیزها بو می دهند مثل شلغم و باقالی و انسانیت

Feb 20, 2010

ریدمانِ تمدن ها


عقب ماندگی آنجا خودش را نشان می دهد که ملت ها همه، اعم از لای پرِ قوها تا لای تاپاله ها و کارتون خواب ها و کلاش کهنه ها و پیت پَرو ها و پا پَتی ها و... بتوانند به زبان واحدی تکلم کنند


چشم از خودتان است، مثانه هم که از خودتان است


یکی از علائم امراضِ پنهانِ تداخلِ جهان های مجازی، جمع شدگی تعداد متعددی لیوان بغلِ کیبوردهایتان است. اگر متوجه چنین علائمی شدید، راساً دو شاخه را از برق کشیده و سعی کنید در جا با دو گام بلند خود را به توالت برسانید

Feb 19, 2010

خوشبختی


ما که بخیل نیستسم
.ولی ماشالله ماشالله کند ذهنی از مغزت فواره می زند

Feb 18, 2010

فرار


آن طرف تر بهشت کوچکی چشمک می زد
و دوید و دوید و از آن سوی تپه پرید و نشست روی زمین و تا جایی که توان داشت، چرید و چرید از آن همه علف تازه ای که باران شب پیش حسابی خیس اش کرده بود. خورد و خورد و خوابید، و کمی بعد آن پایین گرگ را دید که لای دندان اش را پاک می کرد، انگار

Feb 16, 2010

به کدامین سوراخ پناه ببرم؟


تازگی ها ما را با بزبز قندی اشتباه می گیرند هی
سازمان ملل هم که چاره ای برای این گونه فواجع بشری که نیاندیشیده

Feb 15, 2010

رسم زمانه

و رسم زمانه بد رسمیست
باری این مدرنیته ی دست نشانده ی خائن بی رگ و ریشه، در موارد مونالیزا، سمفونی پنجم بتهوون و من فکر می کنم پس هستمِ ادبیات و فلسفه ی غرب و شیخ ادبیات ایران هم خوب از هنر کلاسیک سواری می گیردا... باری هم پست مدرنیته می ریـ.ـند به پدرش منتها به جدش کماکان بیشتر

Feb 14, 2010

اندر تفاوت


معمولاً احمقی که بداند احمق است را می گویند احمق جان. احمقی که نداند احمق است می شود احمقِِ ِ جانی
عالمی که بداند عالم است، متکبر است و عالمی که نداند عالم است فروتن و افتاده حال

... اندرز می کنیم بیایید یک آدم معمولی باشید*

و خدا عنصر پنجم


ای خدای قادر بی همتا حالا چه فرقی برای تو می کند؟-
فرزندم شما در بوته ی آزمایش هستی+
این بوته ی ما آخر خیلی ِگله گشــــــــــــاد نیست؟؟...مطمئنی سایز ماست؟ من مدیوم می پوشم هاااا این-
است XXXL
و آن سان آیه نازل شد: همانا خداوند بندگان ویژه اش را بیشتر مورد آزمایش قرار می دهد
آخر شما نظر ما را هم بدان خب نشد که+
و زرتی آیه ای دیگر انزال شد: همانا خداوند بندگان مطیع اش را دوست می دارد
بـَـــــــــــــهَء اَاااااااااااااه جانمان رسید به لبمان که-
درجا آیه ای با رعد و برق آمد: همانا خداوند بندگان صبورش را بیشتر دوست دارد
!!!... خوبه والااااا!!!! چپ میری راست میری یا انزالشان می آید یا-
و در این حین رعد و برق جانانه ای نکشیده بیست و پنج، پُرسنده را کباب کرد

باشد که عبرت گیرندگان عبرت بگیرند و حالا متفرق شوید : x

...انبر النساء


ما دیگر بایستی نوبرمان را حراج کنند بخدا ... دختر دم بخت هم خواب پلیسی می بـــــــــــــبــیند آخــــــــــــــــــــــــــــــــر؟؟

صَفر


بارالاها شمارش شدند. ولی دیگرکسی نبود؟؟ کســــــــــــــی جا نمانـــَــــــــــــــد... چند تا دیگر هم سوار بشوند خوب است که، برای تنوع بعد از 1400 سالی بد نیستا...باری ما امید داریم، صبر هم داریم و ایمان کلفتی هم داریم به موت العجل و کرامت شما یارب

Feb 13, 2010

عقش با غ سه نقطه


هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
و چه بی کارانند و چه بی وجدان آنان که روز والنتاین را گرامی می دارند و اس مس ها جاری می کنند بر گوشی فول اینباکس ما ... آیا بویی برده اند از بی شارژی و بی عشقی؟

ِهی ِهی


: وما چه خوش بختیم با پیامکی در آستانه ی والنتاین
رحلت حضرت رسول اکرم(ص) وفات حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) بر عموم مسلمین جهان (ع) تسلیت باد

بوق


هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

شنوندگان عزیز شنوندگان عزیز توجه کنند. ببینید خواهش می کنم، همگی حضار، ببینید ما دیگر چه بدبخت هستیم که... خیال می کردیم 14 ژانویه والنتاین بوده تمام شده رفته

:| کودک آزاری


: زاغکی کرمانشاهی بر نخل، ترخینه ی خشک می خورد، روبهی آمد و گفت
کررررررررررررررررررررررررررره خدا چه بالی! چه دمی! عجو عینک رئینی! ِمنیده طاوس... وَه گیان دالگم فره قشنگی. دمـــــــــــت گرم، یه دمی اَرامان بخوَن
زاغ گفت: کــــــــــــــــــــــرَه بچچچچچچچو تـِـــــــــــــــــــــــــــرن... مَه خوم کلاس دومم

Feb 12, 2010

آه


.بعد از 22 سال فهمیدم

شادی برای همه


برای شادی روح آن پدر بزرگوار، اجمـــــــــاعاً صلوات -
.
.
و
... آن سوی ابرها
...هـــــــــــــــــــوراااااااااااااااااا

نمآهنگِ میان خطبه


--- ...این روزها همه جایی برای زِر زِر دارند، آه ---

این جا را ساخته ایم برای زِرتُ زِورت . بلاخره نمی شود که همه عمر به حرف های حسابی با آدم های حسابی بگذرد که، یک قسمت اش هم زائدات مغزی است