Apr 5, 2013

ما مو مو کنان گاو کُشان می‌گردیم

یک عدد شاخ گاو شکستُم 
با نصب رایگان چسباندم از برای خویش 
همه چی عالی است

Nov 23, 2012

حق بدهیم؟


.به آدم‌ها حق بدهیم که گاهی برای خودشان عصبانی ول بگردند
 
به آدم‌های کم‌ظرفیت
به آدم‌های بی‌شخصیت
به آدم‌های حقیر
به آدم‌های ضعیف

Nov 3, 2012

زِررررررررررررررررررِ مُفت


نمکی برو کنار
زر می‌زنم زرررررر
زررررررااای مُف مُف می‌زنم 
زززززززززرر می‌زنم زززززززززززر

Oct 14, 2012

حتی اگر تنها یکی یکمی کمتر خورد


کاش می‌شد
یه گه‌خور کمتر

Sep 16, 2012

است

فرقِ زیادی هست بینِ من نمی‌زارم و من اجازه نمی‌دم؛
لطفاً دقت کنید.

Aug 2, 2012

: |


ما دردامون به هم نمی‌خوره

ما به دردِ هم نمی‌خوریم عزیزم

Jul 21, 2012

باقالی را با بغلی تقسیم نکنید، مسخره‌گی را هم. مثل همین این و اون