Apr 24, 2010

2 از نصایح پدری


این اینترنت سطحی شدن را در تو تشدید می کند
کاش بی سواد ماندن در اینترنت نداشتن ات باشد

لطفاً به من محبّت نکن


در بیشتر مواقع، آن هایی که بیشتر از نیازِ شما برای شما عاطفه خرج می کنند، آن هایی هستند که نیاز دارند شما برای آن ها بیشتر عاطفه خرج کنید و چه خرج نکنید و چه خرج کنید در هر دو حالت شما مغبون می شوید. چون هم مدیون شده اید و هم انرژی و عاطفه اتان را بر خلاف میل اتان دور می ریزید. معامله ی سخیفی است دیگر. دو طرف فقط مقداری عاطفه از دست می دهند و با آن تعهد می سازند و زهر مار

Apr 13, 2010

از نصایح پدری


. رفیق ات باید کسی باشد که حتی باهاش بتونی بری دزدی...

! چشم -

Apr 11, 2010

...نو که می آید


از وقتی که عاقبت برای پسرک همسایه، کامپیوتر خریده اند، دیگر چیزی خانه ی ما جا نمی گذارد

Apr 9, 2010

بله اینطوری است


.
.
بیاورید بیاورید...همه را همه را...بالا بالا
خب
بِبَندید اینجا
خب
حالا اینجا این دنیا است و قواعد خاص خودش را دارد و گفته باشم نگاه به هر کدام از این حوری ها تیر مسمومی است که
...

Apr 8, 2010

هاه؟


دنیا به وقت مستی خیلی قشنگ تر می شود پس چرا همیشه مست نباشیم؟؟

Apr 7, 2010

لطفاً توجه کنید


.در شب زیاد بوق نزنید، شاید که همسایه بوق اش خراب شده و دلَش بخواهد بوق بزند

Apr 3, 2010

وجداناً سال جدید شده است و تبریک دارد و این ها ...دیگر حتماً خب


کم خنده دار نیست، برای تازه شدن و این ها، روز و لحظه ای فیکس درست کردندا ... جداً کلی خوش می گذرد این گونه اُسکولیَّت های جمعی