Mar 7, 2010

دوتا زیاد است، یکی بس است


تو برو چَرا. چرا عاقل کند کاری را برای آن که می گویند که عقل دارد
برو جانم
به ادامه ی مرگ ات بپرداز

2 comments:

  1. پست قبلی خیلی خدا بود!!
    لینک شدی بلکه رستگارشویم

    ReplyDelete
  2. ;D ما را شرمنده می کنی بچه جون رستگاری از ماست

    ReplyDelete