Dec 18, 2010

شاید


از بی ادعاترین های ناس همانا همان هایی هستند نقش منفی های فیلم ها را بازی می کنند؛ مثلاً. نه؟

1 comment:

  1. بی‌ادعاترینِ بی‌ادعاها
    Darth Vader
    خدابیامرز

    ReplyDelete