Dec 5, 2010

Our musical land


بوق های قبل از بوقِ سگ و سگ های بعد ار بوقِ سگ و خروس ها بعد از سگ ها با ِتمی از بع ها و بع ها در زمینه، به رهبری دایناصور ها
!آم...، خوب است برو برای اجرا. بعدی :X

2 comments:

  1. و عنتری که هر از چند گاهی گوسفندان را سرگرم خود می‌کند تا یادشان برود که دایناسورها چقدر کریه‌اند

    ReplyDelete
  2. :D
    بله! بله!!! عنتری را... از قلم افتاده بود گردنِ خورد
    اش

    ReplyDelete