Oct 11, 2011

ایده‌آلِ آسان


یکی از پیآمد‌های بلاگ نوشتن برای آدم‌های ایده‌آلیست، کوچک شدن دنیا است. ‏

No comments:

Post a Comment