Jan 24, 2012

هم تحریم هم محروم هم محرم حریم خصوصی هم حرام خوبه والا


وقتی آدم بهانه‌های زیادی برای غُر زدن دارد نمی‌داند از کجا شروع کند اصلاً

No comments:

Post a Comment