Mar 2, 2010

مرغ، تخم مرغ و پدر سوخته


منشاء یک عبادت، نقص رضایت مندی معبود است یا تراوش بندگی از عابد و یا پدر سوختگی شخص ثالثی آن وسط مسَط ها
.نه بیشتر

2 comments:

  1. همان پدرسوختگی ثالثی است آن وسط ها / لا یکش می نماییم !

    ReplyDelete
  2. امان از پدرسوختگی های پدرسوخته های تاریخ سوخته ی بی پدر که پدر ما را در آورده اند... آه امان

    ReplyDelete