Apr 3, 2010

وجداناً سال جدید شده است و تبریک دارد و این ها ...دیگر حتماً خب


کم خنده دار نیست، برای تازه شدن و این ها، روز و لحظه ای فیکس درست کردندا ... جداً کلی خوش می گذرد این گونه اُسکولیَّت های جمعی

3 comments:

  1. مهم اینه که آجیل می‌خوریم خوش می‌گذره

    ReplyDelete
  2. Thankiun (; :به خود........ارضائی

    ;D به سیاوش: مهم است بسیار بله

    ReplyDelete