Apr 7, 2010

لطفاً توجه کنید


.در شب زیاد بوق نزنید، شاید که همسایه بوق اش خراب شده و دلَش بخواهد بوق بزند

2 comments:

  1. آخوندی چیزی باهات حرف زده جدیدن؟

    ReplyDelete
  2. والا اون زمان ها که حوزه می رفتم درسم را خوب بلدم کردند ;)

    ReplyDelete