Oct 2, 2010

آری


چیزهای بگیر نگیر دار زور زدن ندارد

3 comments:

  1. مَمَّد پیرپَکاجَکی

    تا من میرم بنیاد باران سخنرانی گفتگوی تمدن ها، شما بروید کشته شوید.

    پ.ن: امان از دست گاو و گوسفندهای حرف شنو!

    ReplyDelete
  2. passssssssss zorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZAAANNNNNNNNNNNNN

    ReplyDelete