Nov 27, 2010

روش های ادبیِ بی ادبی - روش های غیر ادبیِ بی ادبی


جایگاه شرافت در دعوا، مثل جایگاه مهارت در هنر، مثل دوست آن کسی است که عیب گوی ات باشد و اینا متغییر است ولی دشواری سنجش را تثبیت می کند


No comments:

Post a Comment